Δοχείο Καυσίμων 10L

Unrentable! Inventory Not Found.

Από δυνατό μέταλο. Χωρίς οσμές, διαρροές και διαστολές.

Ημερομηνία Παραλαβής
Ημερομηνία Επιστροφής
Ποσότητα